امام علی (ع ) : عقل راهنمايى مى  كند و نجات مى  دهد و نادانى گمراه مى  كند و نابود مى  گرداند. *****امام جواد عليه السلام :اعتماد به خدا بهاى هر چيز گران بها است ، و نردبانى به سوى هر بلندايى .
شهدای شهر
سایت های مرتبط
خدمات الکترونیک
01پیشخوان الکترونیک ارباب رجوع
e03.jpgخدمات مشترکین ایرانسل
e02.jpgخدمات مشترکین همراه اول
e10.jpgخدمات پلیس+10
e11.jpgرزرواسیون هتل های کشور
e06.jpgتهیه آنلاین بلیط هواپیما
e05.jpgپیگیری مرسولات پستی
melli01.jpgپرداخت الکترونیکی قبوض

بررسي علل جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي

جلال عباسي
 
 
    جنگ نرم در مقابل جنگ سخت عبارتست از هر نوع اقدام رواني و تبليغات رسانه‌اي که جامعه را هدف قرار مي دهد و بدون ايجاد درگيري نظامي ، طرف مقابل را به شکست وا مي دارد.
براندازي ، جنگ اينترنتي ، ايجاد شبکه هاي راديوتلويزيوني و پخش شايعات اشکال مهم جنگ نرم هستند . جنگ نرم در صدد تضعيف انديشه و تفکر جامعه مورد نظر مي باشد و با تبليغات رسانه اي ، موجب از بين رفتن نظم سياسي ، اجتماعي است.
     جنگ نرم ، ابتدا توسط کميته خطر و در زمان جنگ سرد در دهه 1970 و با همفکري مديران سابقه‌دار و اساتيد برجسته علوم سياسي سازمان سيا و پنتاگون طراحي و تأسيس شد.
     به همراه اصلاحات گورباچف ، ايجاد فضاي باز سياسي و تغيير در قوانين اقتصادي شوروي سابق (پروسترويکا) اين کميته با حذف جنگ سخت ، تنها راه شکست بلوک شرق را جنگ نرم و فروپاشي از درون مي دانست. سياستمداران پنتاگون و سيا با راهبردهاي دکترين مهار و جنگ رسانه‌اي موجبات فروپاشي شوروي را فراهم آوردند.
     جمهوري اسلامي ايران ، به دليل وسعت سرزميني، ازدياد جمعيت، برخورداري از امکانات نظامي، منابع طبيعي و موقعيت جغرافيايي ممتاز در خاورميانه به قدرتي بي ‌نظير تبديل شده است و به همين دليل کارشناسان سياسي کشورهاي غربي معتقدند که ديگر نمي‌توان با حمله نظامي آن را نابود کرد بنابراين تنها راه سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ، جنگ نرم و به کارگيري تکنيک‌هاي عمليات رواني است. درحال حاضر اجراي پروژه جنگ نرم عليه ايران ناشي از گسترش حس تنفر از امريکا در جهان مي باشد که به نظر سران کاخ سفيد ، مرکز اصلي ايجاد اين تنفر و گسترش آن ، کشور ايران است.
 
راهکارهاي آمريکا در جنگ نرم با جمهوري اسلامي ايران
     پديده جنگ نرم که عليه جمهوري اسلامي ايران به راه افتاده است به شکل هاي مختلف مانند نابساماني اقتصادي، ايجاد نارضايتي در جامعه، تأسيس سازمان‌هاي غيردولتي ، جنگ رسانه‌اي، عمليات رواني براي ضعيف جلوه دادن دولت و ايجاد ناتوي فرهنگي متبلور مي‌شود.عوامل براندازي نيز از زمينه‌هاي موجود در جامعه براي پيشبرد اهداف خود استفاده کرده و سعي در ايجاد نارضايتي بين افکارعمومي را دارند.
     از جمله اين راهکارها در اجراي پروژه بهره برداري از وجود تنوع قومي و قبيله اي در ايران، دامن زدن به نافرماني مدني در تشکل‌هاي دانشجويي و ايجاد شبکه‌هاي راديو تلويزيوني فارسي زبان را مي توان نام برد.
 
دلايل به کارگيري قدرت نرم عليه جمهوري اسلامي ايران
     قدرت نرم، توانايي‌هاي يک کشور در به کارگيري ابزاري مانند فرهنگ و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه است که به طور غير مستقيم بر ديگر توانايي ها و رفتارهاي موجود در کشور تأثير مي گذارد . هدف قدرت نرم، تبليغات سياسي نيست بلکه مباحث عقلاني و ارزش‌هاي عمومي را شامل مي‌شود. هدف قدرت نرم ، افکارعمومي است ابتدا در خارج و سپس داخل کشور. وسايل ارتباط جمعي ديگر به انتقال واقعيت فکر نمي‌کنند بلکه خود ، واقعيت‌ها را مي‌سازند. آنها به مديريت افکارعمومي نمي انديشند، بلکه رسانه‌اي را موفق مي دانند که بتواند با افکارعمومي حرکت کرده و خود را سازگار با آنها نشان دهد.
     از مهم ترين عوامل در اختيار گرفتن قدرت نرم مي توان به حرکت آرام و مداوم در جهت تسخير افکارعمومي توسط رسانه‌هاي همراه و همگام با مردم اشاره کرد.
 
 ناتوي فرهنگي؛ چهره‌اي ديگر از جنگ نرم
     پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 و پايان يافتن جنگ سرد ، آمريکا احساس کرد رقيب خاصي در دنيا ندارد به همين دليل تلاش کرد تا سلطه خود را در عرصه‌هاي مختلف نظامي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي بر کشورهاي جهان تحميل کند. بنابراين به يک مجموعه مقتدر فرهنگي نياز بود و از اين زمان به بعد عملاً ناتوي فرهنگي موجوديت يافت. دلايل روي اوردن آمريکا به ناتوي فرهنگي عبارتند از:
-    گستره ناتوي فرهنگي فکر، انديشه و فرهنگ ملت‌هاست ، لکن گستره ناتوي نظامي مرزهاي جغرافيايي يک يا چند کشور است.
- سياست ناتوي فرهنگي به دست آوردن باورها و اعتقادات ملت‌ها ست ولي هدف از حمله نظامي تصرف زمين و کسب منابع و مراکز مهم اقتصادي است.
   - در کارکرد نظامي و جنگ سخت، تلفات و خرابي‌ها محسوس و ملموس است ودر ضمن با هزينه کردن، قابل بازسازي است، ولي در ناتوي فرهنگي ويراني‌ها و آسيب‌ها نامحسوس است، و به آساني بازسازي نمي‌شود.
 - کارکرد ناتوي فرهنگي بلندمدت، کم‌دردسر و کم‌هزينه‌ ، اما ناتو ي نظامي کوتاه‌مدت، پردردسر و پرهزينه‌تر است.
   - تلفات انساني به ويژه در جبهه دفاع مقدس ، تحت عنوان شهادت ، با ارزش و ماندني است ولي در عرصه فرهنگي ذهن‌ها و انديشه‌ها آسيب مي‌بيند.
 يکي از اهداف ناتوي فرهنگي به حاشيه کشاندن فرهنگ ديني ، ملي جوامع است تا با حاکم کردن خواسته‌هاي خود ، اداره امور جهان را به دست گيرند.
 
  نقشه هاي آمريکا براي عملياتي ساختن جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي:
- القاي غيرصلح‌آميز بودن فناوري هسته اي ايران 
- سرمايه‌گذاري و ايجاد رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، شبکه هاي تبليغاتي جهت ارائه تصويري سياه و خطرناک از جمهوري اسلامي ايران براي افکارعمومي جهان به عنوان مثال توليد و پخش فيلم ضدايراني 300
- ايجاد فضاي رسانه‌اي درباره دخالت ايران در عراق، لبنان و …به عنوان کشور حامي تروريسم
- سازماندهي نارضايتي در مورد موضوعات حقوق بشر، حقوق زنان و دامن‌زدن به مطالبات صنفي و اجتماعي توسط برخي مطبوعات و احزاب داخلي ايران
- راه‌اندازي سايت‌هاي اينترنتي جهت اجراي جنگ رسانه‌اي
- تحليل مغرضانه از اوضاع داخلي ايران و ايجاد فضاي وحشت‌زا ، وجود بحران اقتصادي و مشکلات ناشي از آن
- سوءاستفاده از اجراي برخي طرح ها مانند طرح امنيت اجتماعي به عنوان محدودکننده آزادي و حقوق زنان
- ايجاد تقابل‌ بين سران ارشد نظام اسلامي و القاي اينکه جنگ قدرت در جمهوري اسلامي بين چند طيف در جريان است و اينکه در نهايت کدام گروه پيروز و يا شکست مي‌خورد.
 
جنگ رسانه‌اي امريکا عليه جمهوري اسلامي ايران
     جنگ رسانه‌اي يکي از برجسته‌ترين جنبه‌هاي جنگ نرم و جنگ‌هاي جديد است. جنگ رسانه‌اي تنها جنگي است که حتي در شرايط صلح نيز به صورت غيررسمي ادامه پيدا مي کند و هر کشوري با استفاده از رسانه ها براي پيشبرد اهداف سياسي خويش بهره‌برداري مي‌کند. جنگ رسانه‌اي ظاهراً ميان راديو و تلويزيون‌ها، خبرگزاري‌ها، شبکه‌هاي خبري و سايت‌هاي اينترنتي جريان دارد و مقوله‌اي است که همکاري هماهنگ و نزديک بخش‌هاي نظامي، سياسي، امنيتي، رسانه‌اي و تبليغاتي يک کشور را مي‌طلبد.
     پروژه " ناتوي فرهنگي" که مقام معظم رهبري آن را مورد تاکيد و توجه قرار دادند ، مشتمل بر خط تهاجمي دشمن و تلاش آنان براي ورود به عرصه‌هاي فرهنگي، هنري و رسانه‌اي است تا به سياه نمايي عليه ايران بپردازند. هدف اصلي ناتوي فرهنگي از هم پاشيدن وحدت و پيوند ناگسستني ملتي است که سه دهه با تمام فشارها و کاستي‌ها، صبر و مقاومت پيشه کرده است.
     براي مقابله با جنگ نرم ، داشتن استراتژي مهم تر از داشتن قدرت است، بنابراين لازم است در دو حوزه داخلي و بين‌المللي ، نقش هر يک از نهادهاي دولتي مشخص و تبيين گشته و تقويت توانمندي‌ سازمان‌هاي امنيتي تقويت شود.
 
راه هاي ديگر براي مقابله
اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي مناطق محروم و مرزي در ابعاد مختلف مانند فقر، ناامني، تورم، بيکاري، ترافيک و
- گسترش آزادي‌هاي مدني در چارچوب قانون اساسي همراه با هوشياري لازم جهت جلوگيري از تهديدات احتمالي
- تقويت زيرساخت‌هاي فرهنگي و آموزشي
- کنترل و نظارت بر سازمان هاي غيردولتي
- افزايش ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي امنيتي کشور با ماهيت تهديدات نرم
- کارآمدتر نمودن نظام اداري کشور
- به کارگيري نخبگان در نهادهاي دولتي و سياسي با هدف جلوگيري از جذب آنان توسط جبهه معاند نظام
 
وظيفه ما در مواجهه با جنگ نرم
     امروز استفاده از قدرت نرم براي تأمين منافع ملي و تماميت ارضي كشور ، ضرورت است و مراقبت از كشور در برابر تهديد نرم حياتي است.
     استفاده از قدرت نرم عليه تماميت ارضي، استقلال و هويت ملي كشور تنها در شرايط ضعف نظام اتفاق
نمي افتد بلكه در «پيروزي هاي خيره كننده» ديده مي شود. از اين رو رهبرمعظم انقلاب اسلامي براي خنثي كردن تهديدهاي دشمن، دانشجويان، اساتيد دانشگاهها و هنرمندان را به ميدان فراخوانده اند.
     در جنگ نرم، دشمن از ادبيات خاص يعني " تاريك نشان دادن آينده " استفاده مي کند و با ايجاد شک و ترديد در اصول و دستاوردها تلاش مي كند تا مردم را دچار ترس و اضطراب کند و نيروهاي اصلي را خسته نمايد.
     رهبر معظم انقلاب اسلامي ، براي خنثي شدن اين ترفند به اساتيد دانشگاهها فرمودند : " لازم نيست شما از افراد نام ببريد ولي لازم است كه به دانشجويان اميد بدهيد تا دستاوردهاي بزرگ كشورشان را كوچك نبينند."
     در جنگ نرم، از «احساسات» و «مظلوم گرايي» به عنوان چاشني اقدامات خطرناك استفاده مي شود . در اين ميدان آن دسته از نيروهاي جوان كه به دليل برخورداري از هوشياري سياسي دست فتنه گران را مي خوانند، وظيفه اي مهم بر عهده دارند. رهبر معظم انقلاب با تأکيد بر رسالت دانشجويان با عنوان " افسران جوان" و اساتيد دانشگاه با عنوان " فرماندهان خودي جبهه نرم " مسئوليت آنان را يادآور شدند.
     جنگ نرم، صحنه رويارويي دروغ هاي بزرگ با واقعيت هاي ترديدناپذير است . در اين جنگ نرم، كافي است كه هواداران جبهه حق بيدار باشند و بيكار ننشينند چرا كه زبان حق هميشه مؤثرتر از زبان باطل است.
رهنمودهاي مقام معظم رهبري:
الف ) در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
     حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در سخنان مهمي ضمن برشمردن نقاط قوت و اميدآفرين نظام اسلامي و جايگاه مستحکم آن، به برنامه ريزي پيچيده و گسترده دشمن در شرايط کنوني اشاره کردند و با تبيين ابعاد گوناگون و خطوط اصلي طراحي مخالفان نظام جمهوري اسلامي در جنگ نرم، لزوم هوشياري، بصيرت، و شجاعتِ خواص و نخبگان و حفظ وحدت را مورد تأکيد قرار دادند.
     ايشان با اشاره به تغيير طراحي هاي مخالفان نظام به موازات استحکام و عمق بيشتر ريشه هاي نظام اسلامي افزودند: نظام اسلامي تجربه سي ساله مقابله با چالش هاي مختلف را دارد اما با توجه به پيشرفتهاي نظام و پيچيده تر شدن دستاوردهاي آن، توطئه ها و طراحي هاي مخالفان نيز پيچيده تر شده است که بايد ابعاد و جوانب مختلف آن شناخته شود تا بتوان بر آنها غلبه کرد.
     حضرت آيت الله خامنه اي احتمال جنگ نظامي را در شرايط کنوني بسيار ضعيف ارزيابي و خاطرنشان کردند: در مقطع فعلي دشمن با يک جنگ رواني که جنگ نرم ناميده مي شود به مقابله با نظام اسلامي آمده و در اين جنگ هدف اصلي دشمن تبديل نقاط قوت و فرصت هاي نظام به نقاط ضعف و تهديدها است.
     ايشان تأکيد کردند: مخالفان نظام در جنگ نرم با استفاده از ابزارهاي فراوان تبليغاتي و ارتباطاتي، ايمانها، معرفت ها، عزم ها، و پايه ها و ارکان يک نظام و کشور را مورد تهاجم قرار مي دهد که مقابله با آن نيازمند حضور هوشيارانه، آگاهانه، و همراه با تدبير در وسط ميدان است که البته چنين حضوري، کمک الهي را نيز درپي خواهد داشت.
     ايشان زمينه هاي اميد در کشور را فراوان دانستند و افزودند: زيرساختهاي مستحکم و آمادگي کشور براي يک حرکت جهش وار، پيشرفتهاي چشمگير علمي، تجربه سي ساله نظام، نسل جوان پرانرژي، تحصيل کرده و داراي اعتماد به نفس، و سند چشم اندازي که حرکت پيشرفت کشور را تا سال 1404 مشخص کرده، همه قله هاي برجسته اي هستند که معارضان جمهوري اسلامي مي خواهند با القاي سياه نمايي و بن بست، آنها را به نقاط ضعف و يأس تبديل کنند.
     رهبر انقلاب اسلامي، تلاش براي ايجاد تفرقه در سطوح مختلف را يکي ديگر از خطوط اصلي دشمن در جنگ نرم برشمردند و تأکيد کردند: امروز نشانه هاي وحدت عمومي و همدلي مردم قابل مشاهده است که نمونه هاي بي نظير آن، حضور مردم در نمازهاي جمعه ماه مبارک رمضان، حضور گسترده در راهپيمايي روز قدس و حضور با عظمت در نماز عيد فطر در سراسر کشور است. همه بايد در مقابل اين وحدت سرتعظيم فرود آورند و در جهت تحکيم آن تلاش کنند.
 
ب ) در ديدار با شعرا، فرهيختگان و اهالي فرهنگ، هنر و ادب
     حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي حوادث اخير قبل و بعد از انتخابات در كشور را مانند يك رزمايش، موجب آشكار شدن نقاط ضعف و قوت و در مجموع يك نعمت بزرگ دانستند و با تشريح وظيفه سنگين اهالي فرهنگ و هنر در اين قضايا خاطرنشان كردند: يك انسان هنري و فرهنگي وظيفه سنگين و خطير بازگويي حقيقت و «تبيين و تبليغ» را برعهده دارد و بايد براي درك حقيقت تلاش و مجاهدت كند چرا كه در حوادث فتنه‌گون، شناخت عرصه و اطراف آن و تشخيص «مهاجم و مدافع» و «دوست و دشمن» دشوار است.
     ايشان بصيرت را لازمه تشخيص و شناخت عرصه و ميدان دانستند و افزودند: اهل فرهنگ و ادب گوشه‌اي از حركت عظيم و مستمر انقلاب اسلامي هستند كه بايد آنچه را به عنوان حقيقت مي‌فهمند با فصاحت و بلاغت، بيان كنند چرا كه با شيوه سياستمداران نمي‌توان در عالم فرهنگ حركت كرد بلكه بايد با تبيين و رساندن حقايق، گره‌گشايي كرد.
     رهبر انقلاب اسلامي جنگ نرم را واقعيت امروز دانستند و با اشاره به تذكرات و سخنان بيست سال گذشته‌شان خاطرنشان كردند: وقتي انسان، تجهيز، صف‌آرايي، دهانهاي با حقد و غضب گشوده شده و دندانهاي با غيظ فشرده شده عليه انقلاب، امام خميني و آرمانهاي نظام اسلامي را مي‌بيند وجود اين جنگ نرم را باور مي‌كند هرچند ممكن است عده اي اينها را نبينند.
 ايشان افزودند: در اين جنگ نرم وظيفه مجموعه فرهنگي اين است كه هنر را تمام عيار و با قالبي مناسب به ميدان آورد تا اثرگذار شود.
 
منابع :
- موسسه فرهنگي تبيان
- روزنامه کيهان
- خبرگزاري رجا نيوز
- پايگاه اطلاع رساني مرکز اسناد انقلاب اسلامي
- پايگاه اطلاع رساني دفترمقام معظم رهبري
تیتر روز
  • سال ۱۴۰۱ تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی
  • سال ۱۴۰۱ تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی
شهردار فردوسیه


مهندس رضا شکوري   (سرپرست شهرداري فردوسيه)
پروژه های عمرانی
نقشه شهر فردوسیه
پیشخوان روزنامه
سامانه 137 - ارتباط مردمی
 آدرس: تهران، شهريار، فردوسيه، ميدان شهيد منصوريان، شهرداري فردوسيه
کد پستي: 3357113111
تلفن: 65462121 - 021
        65462122 - 021
ايميل: info@ferdosiye.ir